การศึกษาคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนแปลงโลก - เนลสัน แมนเดลา

Login