ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นเฉยๆ เราต้องสร้างมันขึ้นมา - ดาลัยลามะ

Login