ชีวิตคือละครเวที จงแสดงบทบาทของตนอย่างสุดฝีมือ - วิลเลียม เชกสเปียร์

Login